Aktualności

Data dodania: 6 czerwca 2018
Informacja dotycząca utrwalania i rozpowszechniania wizerunku

Informujemy, że podczas wydarzeń odbywających się w ramach festiwalu INDUSTRIADA 2018 przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć czy nagrań audiowizualnych.

Każda osoba, podejmując decyzję o uczestnictwie w festiwalu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 – t.j.).

Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa w INDUSTRIADZIE należy szukać w regulaminach wewnętrznych upublicznionych na terenie  obiektów uczetsniczących w festiwalu.

Administratorami danych osobowych uczestników festiwalu w zakresie ich wizerunku utrwalanego na zdjęciach czy nagraniach audiowizualnych są podmioty działające na zlecenie właścicieli lub zarządców miejsc biorących w INDUSTRIADZIE. 

Koordynator INDUSTRIADY nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie organizacji wydarzeń w obiektach uczestniczących w festiwalu, ich logistyki, przebiegu, zabezpieczenia, pozyskania wszelkich zgód formalnych wymaganych przez stosowne przepisy prawa, ich ubezpieczenia, przygotowania i egzekwowania regulaminu wewnętrznego festiwalu w obiekcie. Odpowiedzialność ta spoczywa na właścicielach lub zarządcach obiektów biorących udział w INDUSTRIADZIE.

Odpowiedzialność właścicieli lub zarządców obiektów biorących udział w INDUSTRIADZIE obejmuje również odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie i majątkowe, które mogą wystąpić w trakcie i w związku z organizacją wydarzeń w ramach festiwalu.