Aktualności

Data dodania: 12 kwietnia 2017
Konkurs na produkty z logo Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zaprasza podmioty zainteresowane wprowadzeniem na rynek produktów ze znakiem towarowym Szlak Zabytków Techniki i/lub INDUSTRIADA do zgłoszenia projektów.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie wykonawców/podmiotów komercyjnych do współpracy w ramach wprowadzenia na rynek produktów i
towarów ze znakiem towarowym Szlak Zabytków Techniki i/lub INDUSTRIADA.

Współpraca będzie nawiązana między Regionalnym Instytutem Kultury (będącym dysponentem znaków towarowych SZT/INDU w oparciu o udzieloną licencję i elementów identyfikacji wizualnej SZT i INDU), zwanym dalej Organizatorem a podmiotami zgłaszającymi koncepcję wdrożenia produktu.

Wnioski o współpracę przyjmowane będą w sposób ciągły, nabór ma charakter otwarty.

 

Przykładowa wizualizaja gadżetu przeznaczonego do komercjalizacji