Szczegóły wydarzenia

  18:30 - 19:30

  Matka Ewa - bytomianka - wiara i życie – wystawa

  EC Szombierki
  ul. Kosynierów 30
  41-907 Bytom

  Opis wydarzenia

  Ewa von Tiele-Winckler, zwana Matką Ewą stworzyła na przełomie XIX i XX wieku jedno z największych dzieł miłosierdzia w Europie Środkowowschodniej. Jej charytatywna aktywność doprowadziła do powstania żeńskiego diakonatu i zakładów opiekuńczych, gdzie niesiono pomoc ubogim, opiekowano się sierotami i wdowami, bezdomnymi i opuszczonymi.

  Uwagi

  Wystawa będzie dostępna w dniu Industriady dla osób zwiedzających EC Szombierki. Ewa von Tiele-Winckler, bytomianka żyjąca w latach 1866 – 1930, była postacią wybitną. Na przełomie XIX i XX wieku dokonywała czynów porównywalnych z tymi, jakie później znamy z działań Matki Teresy z Kalkuty. W 1890 roku, dzięki funduszom ojca i jego duchowemu wsparciu, otwarła pierwszy dom opieki w Miechowicach. Początkowo założyła diakonat, a wkrótce dzięki jej staraniom powstał ośrodek, w skład którego wchodziło dwadzieścia osiem budynków, gdzie sprawowano opiekę nad biednymi dziećmi, sierotami, bezdomnymi, upośledzonymi oraz więźniami. Jej działalność przekroczyła granice Miechowic – utworzyła 40 schronisk dla bezdomnych na Śląsku i poza jego granicami. Kształciła siostry i wysyłała je do pracy misyjnej w 18 krajach. Jej skromność, poświęcenie, głęboka wiara i oddanie społeczeństwu górnośląskiemu zasługują na najwyższy podziw. Cieszy fakt, że mimo skazania na niebyt w pamięci zbiorowej, dzieło jej życia i wielu innych, bezimiennych diakonis przetrwało i wciąż znajduje naśladowców. Pokonywała bariery narodowościowe, religijne i społeczne. Należała do najbardziej zasłużonych osób na Górnym Śląsku w dziedzinie pomocy społecznej.

  Opis wydarzenia pdf

  Komentarze