Aktualności

Data dodania: 9 czerwca 2017
INDUSTRIADA fotografuje i filmuje

Spośród 537 wydarzeń, z których można korzystać w czasie tegorocznej INDUSTRIADY, 512 jest całkowicie bezpłatnych, ale na każdym z wydarzeń możecie spotkać naszych fotografów i operatorów dokumentujących przebieg festiwalu.

Uczestnicząc w INDUSTRIADZIE zgadzacie się na wykorzystanie wizerunku w materiałach dokumentujących i promujących festiwal i poszczególne obiekty. Zgoda dotyczy materiałów służących promocji festiwalu i poszczególnych zabytków, przygotowywanych przez podmioty działające na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora INDUSTRIADY.

Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności: w plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

Walcownia cynku, źródło: arch. UMWŚL