Informacje ogólne dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (zwany dalej Zarządem); email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl, zarządza zadaniem Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (zwanym dalej Szlakiem).

2. W ramach realizacji tego zadania pozyskiwane są dane osobowe.

3. Administratorem tych danych osobowych jest Zarząd.

4. Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO, Administrator może powierzyć innym podmiotom przetwarzanie – w jego imieniu – tych danych.

5. Zarząd powierzył Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą przy ul. Agricusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (zwanemu dalej Muzeum), role:
-operatora Szlaku,
-koordynatora Święta Szlaku – INDUSTRIADY,
-zarządzającego narzędziami komunikacji internetowej Szlaku,
-prowadzącego serwis internetowy Szlaku.

6. Administrator, i podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, stosują odpowiednie zabezpieczenia, aby przetwarzanie danych było bezpieczne.

7. Kontakt do inspektora ochrony danych: daneosobowe@slaskie.pl.

8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. lit. e) RODO w celu realizacji zadań z art. 14 pkt 1 lit. 3 i 11 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2019, poz. 512) tj. w zakresie kultury i turystyki.

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prawnie do tego upoważnione.

10. Pozyskane dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne.

11. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi, i podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu, spełnienie oczekiwań w stosunku do nich (np. nawiązanie kontaktu) lub uniemożliwi wykorzystania tychże danych do realizacji zadania lub lepszego wykonywania zadania (np. wykorzystanie plików cookies).

12. Każdemu – zgodnie z RODO – przysługuje prawo żądania dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; a także prawo do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

13. Osobie, której dane przetwarza Administrator, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje szczegółowe dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu industriada.pl

1. Pliki typu Cookies i LocalStorage

1.1. W urządzeniu użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) umieszczane są informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii (w tym LocalStorage).

1.2. Pliki cookies i LocalStorage stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów i aplikacji. Przechowują identyfikator sesji oraz informacje o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień czy też wyszukiwania informacji w serwisie.

1.3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

1.4. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Mechanizm Cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych i może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta. Wyłączenie Mechanizmu Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych elementów serwisu industriada.pl.

1.5. Serwis industriada.pl może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

1.6. Administrator, lub podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, wykorzystuje informacje zebrane przy pomocy plików cookies wyłącznie w celach analitycznych i statystycznych (Google Analytics). Pozyskuje informacje o liczbie osób odwiedzających serwis industriada.pl, ich lokalizacji terytorialnej, najchętniej wybieranych podstronach serwisu. Dzięki tym informacjom Administrator może ulepszać i usprawniać serwis.

2. Facebook, Instagram, Youtube i Twitter

2.1. Serwis industriada.pl odwołuje się do stron w serwisach społecznościowych:

  1. Facebook – https://www.facebook.com/SzlakZabytkowTechniki
  2. Instagram – https://www.instagram.com/zabytkitechniki/?hl=pl
  3. Youtube – http://www.youtube.com/user/SZTWSla

2.2. Na stronach tych obowiązują zasady prywatności wprowadzone przez ich właścicieli.

2.3. Osoby, które śledzą lub subskrybują strony Szlaku Zabytków Techniki w witrynie Facebook, Instagram, Youtube nie muszą podawać żadnych dodatkowych danych, oprócz tych, które upublicznili w serwisach. Dane te nie są przez Administratora, lub przez podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, wykorzystywane do żadnych innych celów.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.