Upowszechnianie wizerunku uczestkników INDUSTRIADY

Wydarzenia podczas festiwalu będą fotografowane i filmowane przez podmioty zlecone przez Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach. Udział w INDUSTRIADZIE jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Koordynatora INDUSTRIADY wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z jego działalnością zgodnie z przepisami art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wizerunek uczestnika jako zwykła dana osobowa jest chroniony zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje w tym temacie.

Kto będzie przetwarzał wizerunek uczestników INDUSTRIADY utrwalony na zlecenie Koordynatora festiwalu?

Administratorem danych osobowych uczestnika festiwalu INDUSTRIADA jest Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach, z siedzibą przy ul. Ligonia 7, tel. +48 (32) 257 06 01, e-mail: info@cameralis.art.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych. Adres e-mail: daneosobowe@cameralis.art.pl, pozostałe dane teleadresowe jak powyżej.

Jakie dane będą przetwarzane?

Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika INDUSTRIADY utrwalony na zdjęciu lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym Administrator powierzył wykonanie zadania związanego z opracowaniem relacji fotograficznej i filmowej ze święta Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADY 2019 w dniach 7-9 czerwca 2019 r.

W jakim celu będą dane przetwarzane?

Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja i popularyzacja dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego.

Na jakiej podstawie dane osobowe są przetwarzane?

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora wyłącznie odbiorcom działającym na rzecz upowszechniania kultury: wojewódzkim  samorządowym instytucjom kultury, innym podmiotom publicznym i podmiotom prywatnym realizującym zadania na zlecenie Administratora, organizacjom pozarządowym i  osobom prywatnym działającymi na rzecz popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej oraz obiektom Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY.

Jaki długo będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji przez Administratora współpracy z Województwem Śląskim w zakresie promocji i popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celach archiwalnych w interesie publicznym przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

Co należy jeszcze wiedzieć?

Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądanie usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkowało koniecznością wyznaczenia nowego koordynatora. Koordynator ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.